História predpisu 24/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1959 - 24.02.1963