História predpisu 2/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1959 - 31.05.1962