História predpisu 19/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1959 - 30.06.1964