História predpisu 15/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1959 - 31.10.1990