História predpisu 13/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1959 - 31.03.1975