História predpisu 11/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1959 - 30.06.1980