História predpisu 1/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1959 - 31.03.1964