História predpisu 87/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1959 - 30.09.1976