História predpisu 7/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.1958 - 30.04.1966