História predpisu 68/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.11.1958 - 30.06.1964