História predpisu 6/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.1958 - 30.09.1959