História predpisu 38/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1958 - 11.06.1960