História predpisu 29/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.05.1958 - 03.06.1983