História predpisu 19/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.05.1958 - 31.12.1997