História predpisu 15/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1958 - 31.03.1964