História predpisu 70/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1957 - 31.08.1961