História predpisu 64/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1958 - 31.07.1965