História predpisu 63/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.12.1957 - 25.06.1961