História predpisu 61/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.1957 - 07.05.1965