História predpisu 6/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1957 - 31.12.1958