História predpisu 58/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.1957 - 04.07.1967