História predpisu 56/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.11.1957 - 14.04.1992