História predpisu 54/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1957 - 30.06.2002