História predpisu 53/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1957 - 17.07.1963