História predpisu 48/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.08.1957 - 14.10.1993