História predpisu 43/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.1957 - 31.12.1972