História predpisu 42/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1957 - 31.08.1961