História predpisu 40/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1957 - 31.08.1976