História predpisu 4/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1957 - 09.02.1962