História predpisu 36/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.07.1957 - 05.07.1961