História predpisu 35/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.1957 - 30.06.1964