História predpisu 30/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1957 - 31.03.1964