História predpisu 3/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1957 - 25.06.1961