História predpisu 28/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.06.1957 - 30.04.1966