História predpisu 27/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1957 - 29.09.2000