22/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1957 do 30.06.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
Vyhláška
Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu
zo 17. apríla 1957,
ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu vyhlasuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí:
§ 1
Stavebným úradom prvej stolice sú v obvode svojej pôsobnosti orgány rád týchto ďalších miestnych národných výborov:
1.
v Pražskom kraji: Benešov, Brandýs nad Labem, Čelákovice;
2.
v Českobudějovickom kraji: Bechyně, Sezimovo Ústí, Vodňany;
3.
v Plzenskom kraji: Sušice;
4.
v Karlovarskom kraji: Aš, Jáchymov, Kadaň, Ostrov, Sokolov;
5.
v Ústeckom kraji: Lovosice;
6.
v Libereckom kraji: Nový Bor, Semily, Turnov;
7.
v Hradeckom kraji: Broumov, Hronov, Nová Paka;
8.
v Pardubickom kraji: Holice, Chotěboř;
9.
v Olomouckom kraji: Bruntál, Kojetín, Lipník n. Bečvou, Litovel, Mohelnice, Rýmařov, Uničov, Zábřeh;
10.
v Gottwaldovskom kraji: Holešov, Kyjov, Luhačovice;
11.
v Nitrianskom kraji: Hlohovec, Topoľčany;
12.
v Žilinskom kraji: Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica;
13.
v Banskobystrickom kraji: Kremnica.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1957.
Inž. arch. Červenka v. r.