21/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
Uznesenie
Národného zhromaždenia
zo 6. marca 1957
o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. februára 1957 č. 6 Zb. o hospodárskych stavebných zmluvách.
Fierlinger v. r.