História predpisu 2/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1957 - 10.04.1960