História predpisu 19/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.04.1957 - 30.06.1966