História predpisu 18/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.03.1957 - 30.06.1966