História predpisu 16/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.03.1957 - 29.09.2000