História predpisu 12/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1957 - 10.04.1960