História predpisu 11/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.03.1957 - 10.04.1960