História predpisu 10/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.05.1957 - 11.06.1960