História predpisu 1/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.01.1957 - 31.12.1961