História predpisu 66/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1957 - 05.07.1961