História predpisu 63/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1957 - 31.12.1961