História predpisu 62/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1956 - 25.10.1966