História predpisu 6/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1956 - 31.12.1956