História predpisu 51/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.11.1956 - 31.12.1973